حاشیه دربی 80/درگیری شدید مکانی با عمران زاده،مگویان و طارمی دست به یقه شدند