نسخه‌های غیر قانونی از ویندوز ۱۰ با یک واترمارک در صفحه‌ی desktop روبرو خواهند شد