مسئولان نظام و سفراي کشورهاي اسلامي با رهبر انقلاب ديدار مي‌کنند