هاشمی: مشکل مالیاتی کی‌روش با ضمانت تعهدات فدراسیون فوتبال برطرف شد