انتخاب 2 کوهنورد شهریاری برای تیم ملی هیمالیانوردی