رئیس سازمان نهضت سوادآموزی: 150 هزار اتباع خارجی بیسواد در کشور وجود دارد