آذربایجان غربی، غرق در شادمانی سالروز عبد مبعث پیامبر اعظم (ص)