معاون اسبق وزیر اقتصاد: بازار سرمایه متلاطم و رها شده است