حاجی دلیگانی: افراد ولایت‌مدار و دلسوز نظام باید به مجلس خبرگان راه یابند