معاون قالیباف: تاکنون در مترو، متکدی ندیده ام/ دستفروشان ساکن تهران نیستند و با ما درگیر می شوند