کشته شدن ۵ افغان در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا