حجم قاچاق ۲۱ میلیارد دلاری پاسخ قاطع به شیوه غلط دولت در تولید است