آیین ویژه مبعث رسول اکرم (ص) در شهرستان شاهرود برگزار شد