(تصاویر) حاشیه های بعد از بازی تیم های تراکتورسازی و نفت تهران‎