روایتی از متن و حاشیه‌ بازدید رهبرانقلاب از نمایشگاه کتاب /تذکر به وزیر ارشاد درباره برخی نمایش‌های