کشته شدن 5 افغان در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا