ارتش سوریه اصلی‌ترین مسیر تدارکاتی داعش را مسدود کرد