جشنواره خلاقیت و نوآوری در هنرهای اسلامی، به کار خود پایان داد