راه‌اندازی پست لجستیک در تهران از شهریور ماه سال 94/ توزیع کالا مشترکان از کارخانه به درب منازل