رهگیری بمب‌افکن راهبردی روسیه توسط جنگنده‌های انگلیسی