اجرای طرح ضربتی پاک‌سازی هراز/ مسافران زباله نریزند