عکس/ حمله صهیونیست به راهپیمایان در مراسم روز نکبت