عربستان:رایزنی‌هایمان‌با آمریکا تا زمان‌دستیابی به توافق‌هسته‌ای با ایران ادامه خواهد داشت