درخواست داعش از هوادارانش برای حمله به هر نقطه ای از جهان/ کشته شدن مفتی داعش در انبار