مدیریت بازار دام‎پروری آشفته است/تثبت 2 ساله قیمت محصولات دامی