هدف بعثت پیامبر(ص)، ایجاد جامعه توحیدی و گسترش عدالت بود/پیام بعثت پیامبر(ص)؛ صلح و امنیت برای همه بشر