کلاس‌ اولی‌ها از اول خرداد ثبت‌نام کنند/ تحصیل 47درصد دانش‌آموزان نظری در رشته تجربی/ دوم متوسطه بر