رایزنی‌هایمان با آمریکا تا زمان دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران ادامه خواهد داشت