نامه ۴ هزار پزشک ایرانی به صلیب سرخ برای کمک‌رسانی به یمن