حجت الاسلام طبسی در گفتگو با شفقنا: پیام بعثت زندگی ...