پاداش قهرمانی سپاهانی‌ها بعد از تعطیلات مشخص می‌شود