نامه 4 هزار پزشک ایرانی به رئیس صلیب سرخ برای کمک‌رسانی به مردم یمن