دیدار سفیر ایران در بلغارستان با وزیر اقتصاد این کشور