رونمایی از 15 عنوان کتاب درباره «پیشمرگان کُرد مسلمان»