توافق هسته‌ای به جدیت طرف های مذاکره با ایران بستگی دارد