گزيده‌اي از بيانات رهبر معظم انقلاب در مورد بعثت پيامبر اعظم (ص)