ثبت تردد 650 هزار خودرو را در محورهاي مواصلاتي استان اصفهان/افزايش حجم ترافيك از عصر امروز