فروش۶۰ میلیاردی دستگاه‌های کارت خوان/چند توصیه برای تشکل‌های نشر/ تقدیر از 9 غرفه برتر