مذاکره کنندگان هسته ای به چه کالاهایی نیاز دارند؟ / صادرات ایران به 1+5