کاندیداهای شهرداری باید شرایط را احراز کنند / لابی‌گری‌ها را رد نمی‌کنم