اولین پارک سرگرمی های واقعیت مجازی جهان در ایالت یوتا ساخته می‌شود + ویدئو