روایتی از متن و حاشیه‌ی بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب