150 هزار اتباع خارجی بی‌سواد در کشور وجود دارد/ ابلاغ دستورالعمل سوادآموزی اتباع بزودی