تداوم تظاهرات بحرینی‌ها در حمایت از شیخ «نمر» و شیخ «سلمان»