مناقصات خرید کالاهی ساخت داخل در شرایط مساوی برگذار می‌شود/تفاوتی بین شرکت‌های بزرگ و کوچک قائل نیس