قائم‌مقام وزیر نیرو: سفره‌های آب زیرزمینی 20 متر افت کرد