آزمون مدارس نمونه دولتی در پایه هفتم «اول خرداد» برگزار می‌شود