روایتی از متن و حاشیه‌ بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه کتاب