هر سه تیم تراکتورسازی،سپاهان و نفت قهرمان هستند/لذت بازی دریادگار