مسابقه شطرنج تیم های کردستان و آذربایجان غربی در سقز، پایان یافت